Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

Telefon Dinleme Programı

www.telefontakip.info web sitemizde tanıtımı yapılan yazılım sadece ebeveylerin reşit olmayan çocuklarını etik kurallar çerçevesinde gözlem altında bulundurabilmeleri ve koruyabilmeleri için hazırlanmış bir yazılımdır, bunun haricindeki kullanımlar T.C yasalarına göre suç sayılacağı gibi web sitemiz tarafından da kesinlikle onaylamamaktadır.
Sitemizde bahsi geçen ilgili yazılımın kullanımı ile ilgili olarak; uygunsuz kullanım hallerinde (tehdit, şantaj,özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişilik haklarına tecavüz yoluyla menfaat sağlamak v.s.) doğabilecek yasal sorumluluk tamamen yazılımın kullanıcısına aittir. Satıcıya, programı satın alanın hukuk dışı kullanımına ilişkin hiçbir sorumluluk yüklenemez.
Sitemizde bahsi geçen ilgili yazılımı (tehdit, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişilik haklarına tecavüz yoluyla menfaat sağlamak v.s.) gibi yasal olmayan bir amaç için kullanmanın T.C yasalarına göre suç sayılacağını unutmayınız.
Lütfen hemen aşağıdaki Yasal Uyarı bölümümüzü okuyunuz.

Yasal Uyarı

telefontakip.info yazılımlarının gizli bilgi edinme amaçlı olarak kullanımına ilişkin ilgili ülke içerisinde yürürlükte olan bütün kanunları anlamak ve bunlara uymak bu yazılımların kullanıcılarının sorumluluğundadır. Eğer web sitemizde bahsi geçen ebeveyn kontrol yazılımını kullanacağınız amacın yasal olup olmadığı hakkında herhangi bir şüpheniz varsa bu yazılımı kullanmadan önce mutlaka bir hukuk bürosundan hukuki danışmanlık alınız. Bu yazılımı yüklemek ve/veya satın almak suretiyle , bulunduğunuz ülke içerisinde geçerli olan tüm ilgili kanunlara uygun olarak kullanıcağınızı beyan etmiş olursunuz. Diğer kişilerin SMS mesajlarına & diğer telefon aktivitelerine bağlanmak ve/veya ilgili telefon yazılımını bilgisi ve yazılı izinleri olmadan başka kişilerin telefonlarına yüklemek ülkenizde kanun dışı bir faaliyet olarak kabul edilir. Bu web sitesinde tanıtımı yer alan yazılımlara bağlı herhangi bir kötüye kullanma veya zarardan ötürü web sitemiz telefontakip.info herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük almamaktadır. Ülkesindeki kanunlara ve kurallara uymak yazılımın nihai kullanıcının sorumluluğu altındadır. Sitemizde bahsi geçen yazılımı yüklemek ve/veya satın alıp kullanmakla işbu şartları kabul etmiş olursunuz. http://www.telefontakip.info sitemiz  bünyesinde tanıtımı yapılan ürün ve teknolojinin kullanımına bağlı herhangi bir kanun dışı aktiviteden sorumlu tutulamaz, ürünler üçüncü şahısların kişisel gizlilik haklarını veya gizli dinleme kanun veya yönetmeliklerini ihlal edecek şekilde elektronik haberleşmelere sızmak veya bunları önlemek amacıyla kullanılamaz. Telefon dinleme ve gizli dinleme Türkiye başta olmak üzere hemen hemen her ülkede kanun dışıdır. Hiçbir durumda web sitemiz bu ürünlerin uygunsuz kullanımından ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir. Sitemizde bahsi geçen ürün ve teknolojilerinin, bunların kullanımını kapsayan yargı alanının kanunları çerçevesinde çalıştırılması, bu ürün ve teknolojileri satın almış olan ve/veya kullanan kişilerin sorumluluğundadır. Bu ürünlerin/teknolojilerin amaçlanan kullanımı üzerinde geçerli olan kanunların tefsiri için hukuki danışmanlık almak kişilerin kendi münhasır sorumluluğundadır.

Yasal Sözleşme

Üzerinde yasal olarak uygun yetkinizin olmadığı bir cep telefonu veya başka bir cihaz üzerine bu yazılımı yüklemek çoğu durumda bir Devlet Hukukunun ihlali olarak kabul edilir ve çoğu durumda cihazın kullanıcılarına izlendiklerini bildirmek zorundasınız. Cihaz sizin değilse veya cihazın faaliyetlerini izlemek için yasal olarak uygun izniniz yoksa, aygıta bu yazılıma yüklemek suretiyle federal, eyalet veya ülkenizin yasalarına aykırı davranmış olursunuz ve bu ülkenizde bir suçtur.
Biz www.telefontakip.info web sitesi olarak kesinlikle yasa dışı amaçlar için bu yazılımın kullanımını onaylamamaktayız ve her hangi bir şekilde böyle bir durum tespit etmemiz durumunda ise hiç bir şekilde teknik destek vermemekteyiz.

www.telefontakip.info ’den yazılımı satın almak, indirmek ve/veya yüklemek suretiyle aşağıdaki şartlara razı olmuş ve kabul etmiş sayılırsınız:

  1. Yazılımın üzerinde yüklü olduğu telefonun veya cihazın yasal sahibi olduğunuzu ve/veya size cihazın sahibi tarafından telefonu, içeriğini ve faaliyetlerini takip edebileceğiniz yönünde yazılı açık bir şekilde izin hakkı vermesi gerektiğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Bunun haricinde bir kullanımın ülkenizde yasa dışı bir faaliyet olartak kabul edileceğinin farkındasınız.
    2.Size ait olmayan veya üzerinde kanunen uygun izleme iznine sahip olmadığınız bir telefon üzerine sitemizde bahsi geçen yazılımı yüklerseniz bu kullanım ülkenizin kanunları tarafından yasadışı olarak kabul edilir. Bu gibi her hangi bir durumda, mevcut ilgili yasaların izin verdiği ölçüde kanunları uygulamak ile yükümlüyüz.

Sitemizde bahsi geçen ilgili yazılımı tüm ilgili yasalar ve kanuni diğer kısıtlamalar ile uyumlu olacak bir şekilde kullanabilmek için gerekli olan, bulunduğunuz coğrafi bölgenizdeki tüm yerel, eyalet, federal ve ülke yasaları hakkında bilgi sahibi oladuğunuzu kabul ediyorsunuz. Sizin bulunduğunuz bölgede bir cihaz üzerinde, cihazın sahibi olup olmamanız farketmeksizin, bu cihazdaki verilerin takibini yapmak yasadışı olabilir. Hiçbir koşulda her hangi bir kişiyi veya o kişiye ait herhangi bir cihazı bu kişiye önceden bu faaliyetinizi açıkca ifade etmeden ve onun bilgi, rızası ve yasal yazılı izni olmaksızın izlemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

telefontakip.info dan yazılımı satın almak ve/veya yüklemek suretiyle tüm yukarıda sayılan yasal koşullardan haberdar olduğunuzu ve bu yasal koşulları kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz ayrıca yazılımı kullandığınız cihazda oluşabilecek bir arıza ya da yazılımın kötü ve yanlış kullanımı sonucu size gelebilecek zararlardan ötürü ortaya çıkabilecek dava veya yasal işlemler için www.telefontakip.info’un sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz demektir.